1. Raskt.  Visumservice spesialiserer seg på å sikre Nigeria visum og kan hjelpe deg med å søke Nigeria visum.
 2. Enkelt.  Visumservice er den nemmeste måde at få et visum og kan sikre at opnå det på en dag. Vi kan behandle Nigeria viseringer på Nigeria ambassade hver dag for norske statsborger.

Nigeria Visum FAQs

Når kan jeg søke om visum til Nigeria?
Det beste tidspunket å sende inn din visumsøknad på, er 1-2 måneder før avreise. Har du dårlig tid, kan det i enkelte tilfeller være mulig å få raskere behandling.

Må jeg sende inn mitt pass for å få visum til Nigeria? Er det trygt å sende passet?
Ja, du må sende inn ditt pass i original. Nigeria visum blir stemplet inn i passet, og visumsøknaden kan ikke behandles uten pass. Da pass er et verdidokument, anbefaler vi at du sender ditt pass og visumsøknad på en sikker måte som for eksempel bud eller sporbar postforsendelse.

Eksempel på krav for forretningsreise til Nigeria for norske statsborgere

 1. Behandling utenlands

  Dette reisemålet har ingen ambassade i Norge. Alle søknader behandles i utlandet hos vårt Visumservice-kontor i Sverige. Gebyr for frakt til kontor i utlandet på kr. 1525 ekskl. mva per bestilling kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

 2. Pass

  Søkerens nåværende pass. Passet må:

  • Ha minst to sammenhengende ledige sider i passet for visum
  • Være gyldig i seks måneder fra utreisedatoen
  • Ikke være skadet på noen måte

 3. Fotografi(er)

  Du må skaffe til veie to fargefotografier av passbildetypen som oppfyller følgende krav:

  • Være tatt i løpet av de siste tre månedene og skrevet ut på fotopapir av høy kvalitet
  • Være tatt mot en helt hvit bakgrunn
  • Ha en størrelse på 35 mm x 45 mm
  • Vise hodet ditt fullstendig og rett forfra, med ansiktet ditt midt i bildet, og med et nøytralt ansiktsuttrykk (uten smil)
  • Du kan ikke ha på verken briller eller hodeplagg, unntatt av religiøse grunner
  • Bildet ditt skal ikke festes til søknaden din, og kan ikke ha merker etter lim, teip eller stifter

 4. Garantibrev

  Du må ha et garantibrev fra søkerens norske arbeidsgiver. Alle brev må skrives ut på brevpapir med selskapets brevhode med en postadresse i Norge. Bruk eksempelet vårt på garantibrev, som finnes på https://visumservice.no/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf , som hjelp til å utforme brevet ditt.

  Merk at de fleste ambassader krever at garantibrevet er datert innen en måned fra søknaden sendes.

  I tillegg til å inneholde formuleringene som gis i eksempelet, må garantibrevet ditt: Datoene i invitasjonsbrevet må stemme overrens med datoene i søknadskjema

 5. Invitasjonsbrev

  Et invitasjonsbrev fra bedriften søkeren skal besøke. En kopi kan brukes. Dette brevet må:

  • Skrives på selskapets brevmal
  • Inkludere søkerens fulle navn, statsborgerskap og passnummer
  • Inkludere søkerens jobbtittel og startdato for arbeidskontrakten 
  • Spesifisere reisemål og formål med reisen
  • Spesifisere ønsket antall innreiser og hvor lenge visumet må være gyldig
  • Inkludere innreise- og utreisedato(er) 
  • Inkludere kontaktopplysningene for foretaket/verten som inviterer
  • Være signert av personen som har skrevet brevet, og ha stempel fra foretaket som inviterer

   

  • Vise reisedatoer som stemmer overrens med reisedatoene i søknadskjema

 6. ID fra arbeidsgiver

  Dette må tilføres som en kopi av passet til personen som signerte invitasjonsbrev.

  Hvis personen som signerer invitasjonsbrev ikke er en nigeriansk statsborger, kreves en kopi av deres oppholdstillatelse i Nigeria også.

 7. Registreringsbevis

  Kopi på selskapsregistrering fra selskapet i Nigeria. Dette dokumentet er «Certificate of Incorporation» i Nigeria

 8. Visumsøknadsskjema

  Et fullstendig visumsøknadsskjema. Skjemaet må: 

  Etter å ha fylt ut skjemaet, sørg for at du også skriver ut følgende dokumenter fra nettportalen og inkluderer dem sammen med resten av søknadspakken din:

  • «Visumbekreftelsesseddelen»
  • «Visumbetalingsseddelen»
  • E-post med betalingsbekreftelse

 9. Visumservice-ordreskjema

  Send inn Visumservice-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført. 

 10. Søknad om flere innreiser

  Søkere som ønsker visum med flere innreiser, må sende inn en kopi av et tidligere benyttet forretningsvisum.

Eksempel på krav fo turisreise til Nigeria Visum for norske statsborgere

 1. Behandling utenlands

  Dette reisemålet har ingen ambassade i Norge. Alle søknader behandles i utlandet hos vårt Visumservice-kontor i Sverige. Gebyr for frakt til kontor i utlandet på kr. 1525 ekskl. mva per bestilling kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

 2. Pass

  Søkerens nåværende pass. Passet må:

  • Ha minst to sammenhengende ledige sider i passet for visum
  • Være gyldig i seks måneder fra utreisedatoen
  • Ikke være skadet på noen måte

 3. Fotografi(er)

  Du må skaffe til veie to fargefotografier av passbildetypen som oppfyller følgende krav:

  • Være tatt i løpet av de siste tre månedene og skrevet ut på fotopapir av høy kvalitet
  • Være tatt mot en helt hvit bakgrunn
  • Ha en størrelse på 35 mm x 45 mm
  • Vise hodet ditt fullstendig og rett forfra, med ansiktet ditt midt i bildet, og med et nøytralt ansiktsuttrykk (uten smil)
  • Du kan ikke ha på verken briller eller hodeplagg, unntatt av religiøse grunner
  • Bildet ditt skal ikke festes til søknaden din, og kan ikke ha merker etter lim, teip eller stifter

 4. Bevis på økonomiske midler

  Dette må fremlegges i form av en kopi av søkerens siste kontoutskrift, som viser en positiv balanse med tilstrekkelig kapital for hele oppholdet.

 5. Bevis på reiseplaner

  Detaljerte reiseplaner. Disse må leveres i form av:

  • En kopi av flybooking som viser inn- og utreise
  • En kopi av hotellreservasjonen

 6. Personlig erklæring

  En personlig erklæring fra søkeren, i original. Erklæringen må:

  • Være adressert til ambassaden
  • Inkludere søkerens navn, fullstendige adresse og fødselsdato
  • Spesifisere reisens varighet og formål
  • Oppgi innreise- og utreisedatoer
  • Oppgi stedene som vil besøkes
  • Oppgi hvem som vil være økonomisk ansvarlig for søkeren 
  • Være på Engelsk
  • Være underskrevet av søkeren

 7. Vaksinesertifikat for gulfeber

  En kopi av vaksinesertifikat for gulfeber

 8. Visumsøknadsskjema

  Et fullstendig visumsøknadsskjema. Skjemaet må: 

  Etter å ha fylt ut skjemaet, sørg for at du også skriver ut følgende dokumenter fra nettportalen og inkluderer dem sammen med resten av søknadspakken din:

  • «Visumbekreftelsesseddelen»
  • «Visumbetalingsseddelen»
  • E-post med betalingsbekreftelse

 9. Visumservice-ordreskjema

  Send inn Visumservice-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført. 

 10. Opphold hos familie eller venner

  Hvis søkeren skal bo hos familie eller venner i Nigeria, er ikke hotellreservasjon nødvendig. Isteden må et invitasjonsbrev, skrevet av den innbydende parten, sendes inn. Brevet må:

  • Oppgi fullstendig adresse og alle kontaktopplysninger for innbyderen
  • Innbyderens navn og jobbtittel
  • Oppgi reisens formål og oppholdets varighet
  • Bekrefte at innbyderen tar fullt økonomisk ansvar. Bruk den følgende setningen: «We accept full immigration and financial responsibility for ....  »
  • Være underskrevet av innbyderen


  En kopi av innbyderens pass er også nødvendig. Hvis innbyderen ikke er nigeriansk statsborger, er også en kopi av den nigerianske oppholdstillatelsen (CERPAC) og en attestert fotokopi eller skannet kopi av kvotegodkjennelsen for utenlandske arbeidere, med offentlig stempel, nødvendig.