Bruksvilkår

1. Avtaleparter og omfang

Dette er vilkårene og betingelsene (“vilkår”) som styrer forholdet mellom deg, vår kunde (referert til som “du” i disse vilkårene) og “Selskap” “Registreringsdetaljer” i “Visumservice AS reg. no.: 917 923 205 of Drammensveien 123, 0277 Oslo” (“CIBT”) for bruk av tjenestene hos CIBT. Hvis du er en forbruker i henhold til lokal lovgivning ('forbruker'), kan du ha tilgang på flere rettigheter, og dette vil bli spesifisert i dette dokumentet. Hvis du ikke er en forbruker, bekrefter du at du har fullmakt til å drive enhver virksomhet på vegne av dem som ønsker å kjøpe tjenester. Disse vilkårene skal inneholde særlige vilkår som er angitt på den gjeldende nettsiden til CIBT i ditt land, og som ligger på cibtvisas.no, inkludert CIBT Retningslinjer for personvern , og som når de er ført sammen, er eksklusive i tilknytning til tjenestene hos CIBT. Andre generelle vilkår og betingelser gjelder ikke, og inngår ikke i kontrakten mellom oss, selv om vi ikke eksplisitt avviser dem. Vilkårene kan endres uten forvarsel, bortsett fra at vilkårene som gjelder fra når du legger inn eller endrer en ordre, styrer den aktuelle bestillingen. For å unngå tvil er ren visning av (i motsetning til bestilling av tjenester fra) nettstedet underlagt Vilkår for bruk av nettstedet og ikke disse vilkårene.


De primære tjenestene som tilbys av CIBT, er å bistå deg med å anskaffe visum og annen reisedokumentasjon. Vi gjør kjent for deg hvilke dokumenter og skjemaer du generelt trenger for å oppnå dette, og deretter sender vi inn disse dokumentene og skjemaene når de er behørig utført av deg, til myndighetene eller til de rette organer. For å unngå tvil er du vår kunde når vi leverer deg våre tjenester, og disse vilkårene vil gjelde. Hvis vi henviser deg til en annen tjenesteleverandør, tar du ansvaret for å gjennomgå eventuelle tjenester som tilbys, og at tjenesteleverandørens vilkår og betingelser vil gjelde for deres tjenester. Vi påtar oss ikke noe ansvar for tjenester fra tredjeparter, og disse vilkårene gjelder ikke for disse tjenestene.

Vår bestillingsprosess gjør det mulig for deg å sjekke og endre alle feil før du sender inn bestillingen til oss. Etter at du har gjort en bestilling, mottar du en e-post fra oss som bekrefter at vi har mottatt bestillingen din. Hvis bestillingen din ser ut til å være riktig, vil vi varsle deg om at vi har bekreftet bestillingen og begynt å jobbe med den. Denne e-posten med bekreftelse blir kalt 'Din bestilling er mottatt'. Kontrakten mellom oss vil bare bli inngått når vi sender deg denne e-posten med bekreftelse.

Disse vilkårene gjelder for ethvert tilbud og enhver avtale mellom deg og CIBT, og til leveringen av enhver tjeneste til deg eller på vegne av CIBT knyttet til, men ikke begrenset til, behandling av visum, pass og /eller dokumenter for deg eller på dine vegne. Noen vilkår kan henvise til en utstedende myndighet, som en ambassade, et konsulat eller et annet byrå som utsteder eller leverer dokumentene som er forespurt av deg.

Hvis du er en forbruker i Norge, kan du ha en juridisk rett til å generelt kansellere en ordre eller kontrakt i henhold til Angrerettsloven i løpet av en angreperiode på 14 dager. Dette betyr at hvis en forbruker i den aktuelle perioden endrer mening, eller av en annen grunn bestemmer seg for at han/hun ikke vil fortsette med en bestilling, kan han/hun varsle leverandøren om sin beslutning for å kansellere bestillingen, og motta tilbakebetaling. En forbruker kan gjøre bruk av enhver skriftlig melding om avbestilling til CIBT. Ettersom ordrene som er sendt CIBT, haster, og for å legge til en sikkerhetsmargin for å unngå forsinkelser som gir potensielt store konsekvenser, begynner imidlertid CIBT å utføre tjenestene når betaling godkjennes og/den fulle dokumentasjon mottas, noe som kan være før utløpet av den lovbestemte angreperioden. Forbrukeren autoriserer og godtar dette ved å krysse av boksen nederst på bestillingsskjemaet. Det er derfor ikke sikkert at forbrukeren får full angreperiode for ordre som er sendt CIBT, og det er mulig at forbrukeren gjøres ansvarlig for deler av eller alle avgifter for tjenester som blir levert av CIBT før forbrukerens kanselleringsvarsel mottas. Videre er visum å regne som artikler som er utarbeidet etter forbrukerens egne spesifikasjoner, og dermed gjelder nødvendigvis ikke angreperioden og avbestillingsretten.

2. Fremgangsmåte

CIBT vil gjøre sitt ytterste for å gi deg nøyaktig informasjon, og sikre at du får visumet for reisen din med den ønskede datoen, i tide. Ikke desto mindre bør du huske at alle krav til å få visumet (dokumentasjon, avgifter, tidsrammer etc.) beregnes ut fra generelle kriterier, og kan variere i henhold til opplysninger fra deg, som nåværende eller tidligere nasjonalitet, bosted, kjønn, alder, yrke, nylige reiser, religion etc. Det anbefales at du rådfører deg med konsulatet eller ambassaden i hvert land direkte i forbindelse med alle krav og frister for visumet som skal overholdes for å komme inn i hvert land. Du bør også huske at utstedende myndighet uten forvarsel kan endre generelle krav til land, eller kreve ytterligere spesifikk informasjon fra deg. CIBT vil forsøke å informere deg så snart som praktisk mulig om slike endringer.

3. Innlevering av dokumentasjon

Du kan konsultere listen over krav som skal oppfylles for å behandle visumet ditt på vår nettside. For å være sikker på hvor dokumentene dine er til enhver tid, vil du bli sendt en e-post med kvittering for når dokumentene dine kommer til våre kontorer.

CIBT vil kun behandle visum som er angitt i forespørselen din; det påtar seg ingen ansvar for andre visum som kreves for reisen din, som ikke er forespurt om eller som knytter seg til stopp på reisen din.

Når du sender inn én eller flere forespørsler om å behandle ett eller flere visum til CIBT, godtar du disse vilkårene. Når forespørselen(e) din(e) er blitt sendt til CIBT, skal CIBT sende en e-post med de spesifikke vilkårene for visumet som er forespurt (type visum, destinasjon, tidsramme, etc.), til e-postadressen som du har angitt. Når du mottar dokumentasjonen, vil dine forespørsler bli validert, og CIBT vil starte prosedyrene med å skaffe visum. Hvis dette blir tilbudt, vil telefonbestillinger gjelde fra den dagen de blir gjort, og postordre vil bli akseptert: (a) når vi sender deg en e-post - om du har oppgitt en e-postadresse - med ´Bekreftelseordre mottatt´; eller på annen måte (b) den første virkedagen etter mottak av de utfylte skjemaene. CIBT forbeholder seg retten til etter en helhetsvurdering å nekte håndtering av enhver søknad, når som helst og uten å gi noen som helst grunn.

4. Anskaffelse av visum

Når CIBT sender pass og dokumenter tilbake til deg, er det viktig at du bekrefter at du har fått alle visum du trenger for reisen din, at de visum du har tenkt å besøke for hvert land, er gyldig ved ankomst- og avreisedatoene fra landet/regionen du besøker, og for formålet med og arten av besøket ditt (turisme, næringsliv, studie, etc.). Du må varsle CIBT umiddelbart via e-post hvis du oppdager avvik i dokumentasjonen din.

Utstedelsen av visum beror utelukkende på myndigheten som utsteder det, og immigrasjonsmyndighetene i hvert land foretar den endelige avgjørelsen om å tillate innreise til landet eller regionen, selv når alle de fastsatte kravene er oppfylt. CIBT garanterer ikke at den gjeldende myndighet utsteder visumet i god tid og innenfor den angitte tidsrammen; derfor vil CIBT-avgifter samles inn for ferdigstillelse av prosedyrer som kreves for denne saken. Priser eller reservasjoner som ikke kan refunderes, må ikke kjøpes før alle visum er anskaffet.

5. Levering

CIBT vil sende fullførte søknader med post, såfremt det ikke er pålagt noe annet. Leveringsavgiften vil bli lagt til din bestilling, som angitt i avgiftsoversikten Alle tredjepartsleverandører er underlagt vilkårene fastsatt av disse individuelle selskapene. CIBT tar ikke ansvar for tap eller forsinkelser som oppstår ved bruk av tredjepartsleverandører.

6. Ytterligere tjenester

CIBT kan komme til å tilby ytterligere tjenester i enkelte jurisdiksjoner, for eksempel Digital fotoservice, Forhåndssjekk av visumsøknad, Travel Visa Widget, Notariseringstjenester, Invitasjonstjenester, budopphentingstjenester. I så fall er beskrivelsen og relevante vilkår for disse tilleggstjenestene tilgjengelige på nettstedet via Serviceoversikt, og er innlemmet i disse vilkårene.

7. Avgifter

Avgiftene for tjenester fra CIBT skal være de som er spesifisert på nettsiden , alle avgifter inkluderer alle skatter (hvis noen) og andre avgifter og gebyrer belastet av en utstedende myndighet eller en kurer- eller leveringstjeneste, og hvor alle må betales av deg.

Så snart CIBT på dine vegne sender en forespørsel på et reisedokument til en utstedende myndighet, kan CIBT tjenesteavgifter ikke refunderes.

Konsulavgifter og tilgjengelighet kan bli forandret uten forvarsel. Avgifter og tjenester kan være forskjellig fra tidspunktet ordren er sendt, og til ordren er fullført. CIBT vil forsøke å kommunisere de nevnte endringene til kunden der det er mulig. CIBT forbeholder seg retten til å velge den mest hensiktsmessige tjenesten som er tilgjengelig i forhold til tidsbegrensningene som er angitt av kunden.

Alle avgifter som betales til en utstedende myndighet av CIBT på dine vegne, kan ikke refunderes. I tilfelle et visum eller en passsøknad er innlevert på vegne av deg, og forespørselen avvises av en eller annen grunn, vil CIBT, på din forespørsel, gjøre et ytterligere forsøk på å sikre reisedokumentet. Du vil bli pålagt å betale tilleggsavgifter vurdert av utstedende myndighet, og hvis ytterligere forsøk er nødvendig på grunn av en feil som en kunde har gjort på en visumsøknad, kan CIBT komme til å belaste et gebyr på 200 NOK.

Ordrer som ikke sendes inn via bestilling på nettet, kan bli belastet et ekstra administrasjonsgebyr dersom det er spesifisert på nettstedet. CIBT forbeholder seg retten til å beholde pass og dokumenter inntil full betaling er mottatt. Serviceavgiften fra CIBT kan variere i henhold til antall behandlingsdager som er tilgjengelig for å skaffe tjenesten. Stengetid og helligdager ved konsulater er utelukket fra dette.

Når det er forespurt om et australsk elektronisk visum (ETA) eller ESTA til USA, inkluderer avgiften til CIBT bare behandling av ETA/ESTA-søknad, og inkluderer ikke noen klager eller tilleggstjenester. Kostnaden for ETA/ESTA-søknaden kan ikke refunderes, og hvis søknaden din blir avslått, vil du ikke få tilbake noen refusjon.

Når en ETA til Australia eller ESTA til USA er bestilt, er behandlingsgebyret til CIBT inkludert avgiften til ETA/ESTA. Behandlingsgebyret inkluderer ikke klage på avgjørelsen fra myndighet eller tilleggstjenester. Gebyret for ETA/ESTA søknad er ikke refunderbar, og hvis søknaden blir avslått vil du ikke få refundert beløpet.

Ordrer kansellert før innsending vil bli pålagt CIBTs serviceavgifter. Så snart søknaden har blitt sendt til de rette myndigheter, vil fulle avgifter gjelde. Ytterligere kanselleringsavgifter kan bli pålagt ved tidlig tilbakekalling av søknaden. Kanselleringsavgiften er 50% av det normale servicegebyret.

8. Advarsler / Ansvarsfraskrivelse

Utstedende myndighet vil fatte den endelige avgjørelsen om typen visum eller pass, hvor raskt det vil bli utstedt og for hvilken varighet det vil bli utstedt. Før godkjenning kan utstedende myndighet be om ytterligere dokumentasjon. Utstedende myndighet kan avvise ethvert visum, pass eller annen søknad om reisedokumenter av enhver grunn, og trenger ikke å oppgi en grunn til CIBT for avvisningen. CIBT utsteder ikke visum eller pass, og kan ikke garantere eller forsikre at utstedende myndigheter utsteder ethvert dokument. CIBT kan heller ikke garantere tiden som det tar for en utstedende myndighet å innvilge eller avvise en søknad. Utstedende myndigheter kan velge å innvilge en annen type reisedokument enn det som søkeren har bedt om, noe som kan påvirke formålet, gyldigheten eller antall innreiser. Derfor bør ikke-refunderbare billetter eller reservasjoner ikke kjøpes inntil du er sikker på å få alle nødvendige reisedokumenter for reisen din. CIBT forbeholder seg, i tillegg til de utstedende myndigheter, retten til å prioritere behandlingen i henhold til reisedatoene du oppgir. Servicegebyrer fra CIBT vil bli vurdert for å ta rimelige tiltak for å drive frem utstedelsen av ønskede reisedokumenter.

CIBT vil gjøre sitt beste for å behandle søknader om visum, pass og/eller dokumenter på kundens forespørsel. Imidlertid skal ikke CIBT bli holdt ansvarlig for og heller ikke påberope seg ethvert ansvar for handlinger utført av et konsulat, ambassade eller passkontor som dreier seg om forsinkelse, eller for at de ikke utsteder slike søknader i det hele tatt. CIBT skal heller ikke holdes ansvarlig for bekostning og/eller forsinkelse som oppstår fra eller i forbindelse med: (a) ufullstendige søknadsskjemaer eller (b) ukorrekte eller ugyldige søknadsskjemaer eller (c) unøyaktig eller ufullstendig dokumentasjon. Eventuelle kostnader som kunden pådrar seg på grunn av disse forsinkelsene eller på grunn av at et dokument ikke blir utstedt, skal ikke være CIBTs ansvar, og det skal heller ikke bli pålagt det noen utgifter for dette.

I tilfelle det blir henvist til en ETA/ESTA, vil CIBT forsøke å bistå den reisende med å skaffe de aktuelle dokumentene for å møte kundens ønskede reiseplaner. Imidlertid bør reiseplanene under enhver omstendighet ikke bekreftes før den reisende har skaffet seg de nødvendige dokumentene som gir tillatelse til innreise.

CIBT gir visum og passinformasjon i god tro på en uttrykt forståelse om at den nevnte informasjonen er tolkingen av enhver eller all informasjon gitt av respektive ambassader, konsulater eller passkontorer til enhver tid, og CIBT påtar seg overholdet ikke ansvar for eventuelle feil og/eller utelatelser i informasjonen.

CIBT vil, når det er mulig, prøve å behandle kundens visum, pass og/eller dokument basert på gitte instruksjoner og innleverte søknadsskjema, selv om det er kundens uttrykte ansvar å sikre at gyldigheten av nevnte visum/ pass/dokument som blir fremskaffet, inkluderer og dekker tidsperioder der kunden planlegger å reise inn og forlate landet eller landene, antall innreiser til det landet, og er gyldig for det tenkte formål.

Når CIBT returnerer ditt pass og dokumenter, er det ditt ansvar å bekrefte at alle visum du trenger for reisen din, er innhentet, at visum for hvert land du har tenkt å besøke, er gyldige for innreisedato og utreisedato for besøket, at dine personlige detaljer gjengis nøyaktig, og at passet ditt er gyldig i minst seks måneder etter at reisen din er utført. Vær oppmerksom på at selv når et visum er utstedt, kan en reisende nektes innreise, siden det i hvert land er de lokale immigrantmyndighetene som fatter den endelige innreisebeslutningen. CIBT anbefaler at alle reisende ordner visum før avreise, og ikke forsøker å skaffe seg et 'ved ankomst'.

9. Ansvarsbegrensning

Skulle et pass, dokument eller en annen gjenstand gå tapt, bli feilplassert, skadet, forsinket eller ødelagt, skal CIBT bare holdes ansvarlig dersom det er dets skyld, og dets ansvar skal begrenses til en grunnleggende erstatningspris for den aktuelle varen. CIBT er ikke ansvarlig for gjenstander som er feilplassert, skadet, forsinket eller ødelagt av en leveringstjeneste eller utstedende myndighet. Passlommer og alle dokumenter som originale bankopplysninger, utdannings- og fødselsattest etc, som CIBT ikke har forespurt om, bør beholdes av søkeren. CIBT tar ikke ansvar for tap eller skade på slike dokumenter.

CIBT påtar seg ikke noe ansvar for reisende som velger å få visum ved ankomst. I ytterste omfang tillatt ved lov ser CIBT bort fra, eller begrenser, enhver direkte, indirekte eller derav følgende skader, og alle lovmessige eller underforståtte forhold og garantier, inkludert, uten begrensning, fortapt fortjeneste eller reise- eller feriekostnader eller tap som følge av informasjon hentet fra nettsiden. Underlagt de andre bestemmelsene i denne paragrafen skal vårt ytterste ansvar for tap forårsaket deg, uansett om det foreligger kontrakt, ved urett eller annet, begrenses for ikke-forbrukere til avgiftene som er betalt av deg; for forbrukere tapene og skadene opp til et maksimalt 250 Euro som CIBT er direkte ansvarlig for, og som helt og holdent kan vise tilbake til feil gjort av CIBT. Ingenting i denne avtalen utelukker eller begrenser vårt ansvar for: (a) død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet; (b) svindel eller bedragerisk og uriktig fremstilling; eller (c) alle andre saker som det ville være ulovlig for oss å se bort fra, eller hvor vi forsøker å fraskrive oss vårt ansvar.

10. Kravperiode

Etter at CIBT har ferdigstilt arbeidet, har du to år fra leveringsdatoen for visumet (eller hvis det ikke er levert, fra ordredatoen) til å informere CIBT om ethvert krav i forbindelse med tjenester fra CIBT . Når den relevante fristen har passert, utløper alle rettigheter knyttet til utbedring eller kompensasjon.

11. Generelt

Disse vilkårene og betingelsene og ethvert dokument uttrykkelig referert til i dem, utgjør hele avtalen mellom oss, og erstatter alle tidligere drøftelser, korrespondanse, meklinger, tidligere arrangementer, forståelse eller enighet mellom oss knyttet til innholdet i enhver kontrakt.

Hvis noen av bestemmelse i disse vilkårene ikke overholder noen av lovene, må bestemmelsen tones ned for å gi den så mye effekt som mulig. Hvis det ikke er mulig å gi bestemmelsen effekt i det hele tatt, må den bli behandlet som adskilt fra resten av vilkårene.

Der hvor CIBT ikke er i stand til å oppfylle en forpliktelse i henhold til kontrakten på grunn av omstendigheter, saker eller ting utover dets rimelige kontroll ('force majeure'), skal CIBT unnskyldes fra slike forpliktelser i den grad slik forhindring, begrensning eller forstyrrelse er forårsaket. CIBT kan sette bort som entreprise alle eller deler av sine forpliktelser, eller tildele alle eller deler av dets rettigheter i henhold til denne kontrakten. Denne avtalen danner ikke en rett som er tvangskraftig for en person som ikke er part i den, bortsett fra enhver lovlig etterfølger eller oppdragsgiver. Enhver tvist som oppstår i henhold til denne avtalen, skal være underlagt norsk lov, og begge parter er enige om å underkaste seg domstolene i Oslo, eller forbrukerens jurisdiksjon. .