1. Raskt.  Visumservice spesialiserer seg på å sikre Sudan visum og kan hjelpe deg med å søke Sudan visum.
 2. Enkelt.  Visumservice er den nemmeste måde at få et visum og kan sikre at opnå det på en dag. Vi kan behandle Sudan viseringer på Sudan ambassade hver dag for norske statsborger.

Sudan Visum FAQs

Når kan jeg søke om visum til Sudan?
Det beste tidspunket å sende inn din visumsøknad på, er 1-2 måneder før avreise. Har du dårlig tid, kan det i enkelte tilfeller være mulig å få raskere behandling.

Må jeg sende inn mitt pass for å få visum til Sudan? Er det trygt å sende passet?
Ja, du må sende inn ditt pass i original. Sudan visum blir stemplet inn i passet, og visumsøknaden kan ikke behandles uten pass. Da pass er et verdidokument, anbefaler vi at du sender ditt pass og visumsøknad på en sikker måte som for eksempel bud eller sporbar postforsendelse.

Eksempel på krav for forretningsreise til Sudan for norske statsborgere

 1. Pass

  Søkerens nåværende pass. Passet må:

  • Ha minst to sammenhengende ledige sider i passet for visum
  • Være gyldig i seks måneder fra utreisedatoen
  • Ikke være skadet på noen måte

 2. Fotografi(er)

  Du må skaffe til veie to fargefotografier av passbildetypen som oppfyller følgende krav:

  • Være tatt i løpet av de siste tre månedene og skrevet ut på fotopapir av høy kvalitet
  • Være tatt mot en helt hvit bakgrunn
  • Ha en størrelse på 35 mm x 45 mm
  • Vise hodet ditt fullstendig og rett forfra, med ansiktet ditt midt i bildet, og med et nøytralt ansiktsuttrykk (uten smil)
  • Du kan ikke ha på verken briller eller hodeplagg, unntatt av religiøse grunner
  • Bildet ditt skal ikke festes til søknaden din, og kan ikke ha merker etter lim, teip eller stifter

 3. Garantibrev

  Du må ha et originalt garantibrev fra søkerens norske arbeidsgiver. Alle brev må skrives ut på brevpapir med selskapets brevhode med en postadresse i Norge. Bruk eksempelet vårt på garantibrev, som finnes på https://visumservice.no/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf , som hjelp til å utforme brevet ditt.

  Merk at de fleste ambassader krever at garantibrevet er datert innen en måned fra søknaden sendes.

 4. Invitasjonsbrev

  Et invitasjonsbrev fra bedriften søkeren skal besøke. En kopi kan brukes. Dette brevet må:

  • Skrives på selskapets brevmal
  • Inkludere søkerens fulle navn, statsborgerskap og passnummer
  • Inkludere søkerens jobbtittel og startdato for arbeidskontrakten 
  • Spesifisere reisemål og formål med reisen
  • Spesifisere ønsket antall innreiser og hvor lenge visumet må være gyldig
  • Inkludere innreise- og utreisedato(er) 
  • Inkludere kontaktopplysningene for foretaket/verten som inviterer
  • Være signert av personen som har skrevet brevet, og ha stempel fra foretaket som inviterer

   


  I tillegg til invitasjonsbrevet må verten i Sudan registrere søkerens besøk hos utenriksdepartementet i Sudan

 5. Kopi av pass

  En klar fotokopi i farger av siden(e) med personopplysninger først i søkerens pass

 6. Ikke-biometrisk fingeravtrykksskjema

  Fyll ut det ikke-biometriske fingeravtrykksskjemaet som finnes i Visumservice-søknadspakken

 7. Visumsøknadsskjema

  Et fullstendig og underskrevet søknadsskjema.

 8. Visumservice-ordreskjema

  Send inn Visumservice-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført. 

Eksempel på krav fo turisreise til Sudan Visum for norske statsborgere

 1. Pass

  Søkerens nåværende pass. Passet må:

  • Ha minst to sammenhengende ledige sider i passet for visum
  • Være gyldig i seks måneder fra utreisedatoen
  • Ikke være skadet på noen måte

 2. Fotografi(er)

  Du må skaffe til veie to fargefotografier av passbildetypen som oppfyller følgende krav:

  • Være tatt i løpet av de siste tre månedene og skrevet ut på fotopapir av høy kvalitet
  • Være tatt mot en helt hvit bakgrunn
  • Ha en størrelse på 35 mm x 45 mm
  • Vise hodet ditt fullstendig og rett forfra, med ansiktet ditt midt i bildet, og med et nøytralt ansiktsuttrykk (uten smil)
  • Du kan ikke ha på verken briller eller hodeplagg, unntatt av religiøse grunner
  • Bildet ditt skal ikke festes til søknaden din, og kan ikke ha merker etter lim, teip eller stifter

 3. Invitasjonsbrev

  Et invitasjonsbrev er påkrevd. Dette brevet må:

  • Være utstedt av et autorisert turistkontor i landet det reises til
  • Oppgi oppholdets varighet
  • Inkludere søkerens fulle navn
  • Inkludere fullstendige kontaktopplysninger for turistkontoret 
  • Være godkjent av utenriksdepartementet i Sudan
  • Være oversendt av utenriksdepartementet og bekreftet mottatt av ambassaden før innsendelse

  I tillegg til invitasjonsbrevet må verten i Sudan registrere søkerens besøk hos utenriksdepartementet i Sudan

 4. Kopi av pass

  En klar fotokopi i farger av siden(e) med personopplysninger først i søkerens pass

 5. Ikke-biometrisk fingeravtrykksskjema

  Fyll ut det ikke-biometriske fingeravtrykksskjemaet som finnes i Visumservice-søknadspakken

 6. Visumsøknadsskjema

  Et fullstendig og underskrevet søknadsskjema.

 7. Visumservice-ordreskjema

  Send inn Visumservice-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført.