Legaliseringer

Vi tilbyr raske, enkle og sikre legaliseringer, oversettelser, notarialbekreftelser og apostille. Opprett en ordre nedenfor, eller kontakt oss på legalisation@visumservice.no for å be om en konsultasjon. Vi vil sette oss grundig inn i dine behov for legaliseringer, og jobbe steg for steg sammen med deg for å sørge for at du får de riktige dokumentene når du trenger dem. Merk at sluttprisen på ordren din vil avhenge av typen dokumenter, ambassadens prosedyrer og hva nøyaktig som må gjøres.

Legaliseringsgebyrer belastes for hvert dokument og for hvert steg i prosessen. For en oversikt over alle Visumservice-gebyrer, se servicegebyrsiden vår

Legalisering er en dokumentattesteringsprosess som brukes av myndigheter over hele verden. Om du ønsker å bruke et dokument i utlandet, vil lokale myndigheter kreve at det er legalisert før de betrakter det som gyldig. Hvert land har sine egne legaliseringskrav, avhengig av typen dokument som legaliseres og den tiltenkte bruken av det.

Vanlige dokumenter som kan måtte legaliseres, er:

  • Fullmakter
  • Forretningskontrakter
  • Eksportdokumenter
  • Faktura
  • Vigsels-/fødselsattester
  • Vitnemål
  • Politiattest
  • Medisinske dokumenter

Legalisering er en prosess med flere steg. Ofte må dokumentet ditt legaliseres av en lokal myndighet, norske myndigheter og ved ambassaden for landet du skal reise til, før det anses som ekte og gyldig.

Vi kan hjelpe. Kontakt legaliseringsekspertene våre på legalisation@visumservice.no for å be om en konsultasjon. Vi vil sette oss grundig inn i dine behov for legaliseringer, og jobbe steg for steg sammen med deg for å sørge for at du får de riktige dokumentene når du trenger dem.

Klar for å sette i gang? Klikk på «Start ordre» for å opprette en bestilling på nettet, og du vil så få en bekreftelse på e-post og en søknadspakke med de nødvendige dokumentene. Du kan også sende søknadspakken på e-post om du ønsker at Visumservice skal få gjort legaliseringen på dine vegne. Merk at sluttprisen på ordren din vil avhenge av typen dokumenter, ambassadens prosedyrer og hvor raskt du behøver dokumentene.

Legaliseringstjenester som tilbys:

Apostille: Apostille er et stempel som bekrefter at dine offisielle dokumenter er ekte. Apostillestempel fås ved fylkesmannens kontor, det sertifiserer at dokumentene dine er ekte og kreves av følgende land.

Legalisering: Hvis landet du ønsker å bruke dokumentet i, ikke er medlem i Haag-konvensjonen, må dokumentet legaliseres på ambassaden til dette landet. Uansett hvilken prosess du må følge, kan Visumservice håndtere alle stegene i legaliseringsprosessen for deg.

Oversettelser: I noen tilfeller vil myndigheter kreve at dokumenter oversettes. Vi kan oversette dokumentene dine for den aktuelle ambassaden eller myndighetsorganet. Vi kan også oversette dokumenter til engelsk.

Notarialbekreftelser: En notarialbekreftelse stadfester at innholdet i et dokument er korrekt og ekte, og noen land krever slike bekreftelser. Vi tilbyr notartjenester slik at du kan være sikker på at de viktige dokumentene dine blir ansett for å være ekte og rettsgyldige.

' '