Eksempel på krav for forretningsreise til Russland for norske statsborgere

 1. Pass

  Søkerens nåværende pass. Passet må:

  • Ikke være skadet på noen måte
  • Ha en ledig, ubrukt dobbeltside med plass for visum
  • Være gyldig i seks måneder fra utreisedatoen

 2. Passfoto

  Du må levere inn et bilde. Last opp fotografiet ditt, og vi skriver det ut i henhold til de nøyaktige kravene for dette visumet. Følg instrukser på https://visumservice.no/photo-service for å laste opp bildet ditt.


  Eventuelt kan du skaffe til veie et fargefotografi av passbildetypen som oppfyller følgende strenge krav: være tatt i løpet av de siste tre månedene, mot en hvit bakgrunn og skrevet ut på fotopapir av høy kvalitet; ha en størrelse på 35 mm x 45 mm; vise hodet ditt fullstendig og rett forfra, med ansiktet ditt midt i bildet og med et nøytralt ansiktsuttrykk (uten smil). Du kan ikke ha på verken briller eller hodeplagg, unntatt av religiøse grunner. Bildet ditt skal ikke festes til søknaden din, og kan ikke ha merker etter lim, teip eller stifter

 3. Invitasjonsbrev

  Forretningsinvitasjon er nødvendig. Det finnes ulike typer forretningsinvitasjoner som godtas av ambassande.

  Dirkete invitasjon fra selskapet i Russland. Brevet må: 

  • Være skrevet på russisk på selskapets brevmal
  • Inneholde passdetaljer og fult navn 
  • Være adressert til den russiske ambassaden i Oslo
  • Oppgi reisens formål
  • Oppgi visumset varighet (entry/exit date) og antall innreiser (singel, dobbel eller flere innreiser)
  • Inneholde det russiske selskapets TIN-nummer
  • Være underskrevet og stemplet

  Direkte invitasjon for flere innreiser (multiple entry) må sendes inn i original. Direkte invitasjon for singel eller dobbel innreise kan sendes som kopi.

  Eller

  Myndighetsgodkjent invitasjon. Dette må:  

  • Oppgi dokumentets registreringsnummer/invitasjonsnummer
  • Inneholde passdetaljer og fult navn
  • Oppgi at søknaden skal behandles i Norge
  • Oppgi reisens formål
  • Oppgi visumset varighet (entry/exit date) og antall innreiser (singel, dobbel eller flere innreiser)

  Elektronisk myndighetsgodkjent invitasjon sendes som kopi

  Eller

  Telex sendes direkte til ambassaden.

  Visumservice kan skaffe myndighetsgodkjent forretningsinvitasjon til Russland for deg. Fyll ut og send tilbake ordreskjemaet for forretningsinvitasjon til Russland, som finnes i søknadspakken fra Visumservice

 4. Forsikringsbevis

  Dokumentasjon på reiseforsikring. Dokumentet må inneholde:

  • Navn, adresse og telefonnummer til forsikringsselskapet
  • Policy nummer
  • Søkerns fulle navn
  • Forsikringsens utløpsdato
  • Signert og stemplet

 5. Visumsøknadsskjema

  Et fullstendig og underskrevet visumsøknadsskjema

  Utfylling av søknadsskjemaet kan være tidkrevende og komplisert.  Bruk dokumentklargjøringsservicen for Russland fra Visumservice for å sikre at dokumentasjonen din er fullstendig, nøyaktig og sendes inn på riktig måte i henhold til ambassadens krav. Dette tilbys som en spesialservice med en pris på 395 kr i tillegg til andre service- og behandlingsgebyrer. For å forberede dette, fyll ut skjemaet for dokumentklargjøringsservice for Russland fra Visumservice, som er en del av søknadspakken fra Visumservice.

  Visumsøknadsskjemaet kan også fylles ut av søkeren. Skjemaet må: 

  • Være utfylt på nett på https://visa.kdmid.ru/
  • Oppgi «Visa Application Center Interlink Services Oslo» under «Place of Application»
  • Være skrevet ut og underskrevet av søkeren
  • Ikke være mer enn 30 dager gammelt (fra datoen det fullføres)
  • Ikke ha håndskrevne endringer eller tillegg
  • Ha en søknads-ID og passord som må opprettes før du fyller ut skjemaet. Vennligst oppgi denne IDen og passordet på et eget ark når du sender søknaden din til {B:CompanyName } hvis du godkjenner at vi kan gjøre endringer i skjemaet om nødvendig.

 6. Visumservice-ordreskjema

  Send inn Visumservice-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført. 

 7. Normal behandlingstid

  Behandlingstiden på denne tjenesten varierer ut fra hvilken type invitasjon du har, og visumet ditt kan bli utstedt en eller to dager tidligere enn datoen oppgitt.

 8. Innehavere av gyldig visum

  Søkere kan kun ha ett gyldig visum. Allerede eksisterende, gyldige visum vil automatisk kanselleres av ambassaden hvis en ny søknad leveres, uavhengig av gjenværende gyldighetstid. Søkere må levere inn pass med gyldig visum for at ambassaden skal kunne kansellere visumet før de utsteder nytt visum. 

 9. Søknad om flere innreiser

  Søkere som ønsker visum med flere innreiser, må sende inn en kopi av et tidligere benyttet forretningsvisum. Ekspressbehandling kun mulig om invitasjonen er forhåndsgodkjent av russiske myndigheter.

 10. Reiseregistrering (sterkt anbefalt)

  Det norske Utenriksdepartementet anbefaler norske statsborgere å registrere seg hos den norske ambassaden i landene de planlegger å besøke. Føl deg tryggere på utenlandsreisene dine etter at Visumservice har registrert reisen din hos Norges Utenriksdepartement. Denne registreringen gir de norske ambassadene i hvert land beskjed om reiseplanene dine, og innlemmer deg i kriseinformasjonssystemet. For å registrere deg for denne valgfrie tjenesten, fyll ut registreringsskjemaet i denne pakken og send det til oss sammen med de andre dokumentene dine

Eksempel på krav fo turisreise til Russland Visum for norske statsborgere

 1. Viktig informasjon

  Søkere som bor hos en privatperson i Russland må velge «Privat» i nedtrekksboksen, for å se visumkravene som gjelder for deres statsborgerskap

 2. Pass

  Søkerens nåværende pass. Passet må:

  • Ikke være skadet på noen måte
  • Ha en ledig, ubrukt dobbeltside med plass for visum
  • Være gyldig i seks måneder fra utreisedatoen

 3. Passfoto

  Du må levere inn et bilde. Last opp fotografiet ditt, og vi skriver det ut i henhold til de nøyaktige kravene for dette visumet. Følg instrukser på https://visumservice.no/photo-service for å laste opp bildet ditt.


  Eventuelt kan du skaffe til veie et fargefotografi av passbildetypen som oppfyller følgende strenge krav: være tatt i løpet av de siste tre månedene, mot en hvit bakgrunn og skrevet ut på fotopapir av høy kvalitet; ha en størrelse på 35 mm x 45 mm; vise hodet ditt fullstendig og rett forfra, med ansiktet ditt midt i bildet og med et nøytralt ansiktsuttrykk (uten smil). Du kan ikke ha på verken briller eller hodeplagg, unntatt av religiøse grunner. Bildet ditt skal ikke festes til søknaden din, og kan ikke ha merker etter lim, teip eller stifter

 4. Invitasjonsbrev

  Dette må leveres i form av et invitasjonsbrev utstedt av et hotell eller et reisebyrå. Visumservice kan skaffe en turistinvitasjon til Russland for deg. Bare fyll ut og send tilbake ordreskjemaet for den russiske turistinvitasjon, som finnes i søknadspakken fra Visumservice

 5. Forsikringsbevis

  Dokumentasjon på reiseforsikring. Dokumentet må inneholde:

  • Navn, adresse og telefonnummer til forsikringsselskapet
  • Policy nummer
  • Søkerns fulle navn
  • Forsikringsens utløpsdato
  • Signert og stemplet

 6. Visumsøknadsskjema

  Et fullstendig og underskrevet visumsøknadsskjema

  Utfylling av søknadsskjemaet kan være tidkrevende og komplisert.  Bruk dokumentklargjøringsservicen for Russland fra Visumservice for å sikre at dokumentasjonen din er fullstendig, nøyaktig og sendes inn på riktig måte i henhold til ambassadens krav. Dette tilbys som en spesialservice med en pris på 395 kr i tillegg til andre service- og behandlingsgebyrer. For å forberede dette, fyll ut skjemaet for dokumentklargjøringsservice for Russland fra Visumservice, som er en del av søknadspakken fra Visumservice.

  Visumsøknadsskjemaet kan også fylles ut av søkeren. Skjemaet må: 

  • Være utfylt på nett på https://visa.kdmid.ru/
  • Oppgi «Visa Application Center Interlink Services Oslo» under «Place of Application»
  • Være skrevet ut og underskrevet av søkeren
  • Ikke være mer enn 30 dager gammelt (fra datoen det fullføres)
  • Ikke ha håndskrevne endringer eller tillegg
  • Ha en søknads-ID og passord som må opprettes før du fyller ut skjemaet. Vennligst oppgi denne IDen og passordet på et eget ark når du sender søknaden din til {B:CompanyName } hvis du godkjenner at vi kan gjøre endringer i skjemaet om nødvendig.

 7. Visumservice-ordreskjema

  Send inn Visumservice-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført. 

 8. Normal behandlingstid

  Behandlingstiden på denne tjenesten varierer ut fra hvilken type invitasjon du har, og visumet ditt kan bli utstedt en eller to dager tidligere enn datoen oppgitt.

 9. Innehavere av gyldig visum

  Søkere kan kun ha ett gyldig visum. Allerede eksisterende, gyldige visum vil automatisk kanselleres av ambassaden hvis en ny søknad leveres, uavhengig av gjenværende gyldighetstid. Søkere må levere inn pass med gyldig visum for at ambassaden skal kunne kansellere visumet før de utsteder nytt visum. 

 10. Reiseregistrering (sterkt anbefalt)

  Det norske Utenriksdepartementet anbefaler norske statsborgere å registrere seg hos den norske ambassaden i landene de planlegger å besøke. Føl deg tryggere på utenlandsreisene dine etter at Visumservice har registrert reisen din hos Norges Utenriksdepartement. Denne registreringen gir de norske ambassadene i hvert land beskjed om reiseplanene dine, og innlemmer deg i kriseinformasjonssystemet. For å registrere deg for denne valgfrie tjenesten, fyll ut registreringsskjemaet i denne pakken og send det til oss sammen med de andre dokumentene dine

Visum til Russland

Vet du ikke hvordan et visum til Russland ser ut?  Du kan se et eksempel på visum til Russland og se hvilken informasjon det inneholder.

Les mer

Digital fototjeneste

Den digitale fototjenesten fra Visumservice er en perfekt måte å levere inn et digitalt passfoto til visumsøknaden din på. Bare last opp bildet ditt, og foto-ekspertene våre sørger for at det oppfyller kravene som stilles for søknaden din før det skrives ut og sendes til ambassaden.

Les mer

Velg Visumservice

Raskt.  Visumservice er den raskeste måten å få visum på.

Enkelt.  Visumservice kan hjelpe.  Visumekspertene våre er tilgjengelige på telefon eller e-post.

Sikkert. Visumservice har den høyeste bransjestandarden for datasikkerhet.